Usługi

1. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów.

2. Opracowywanie wniosków kredytowych.

3. Opracowywanie biznes planów, programów gospodarczych i strategii ekonomicznych.

4. Opracowywanie ekspertyz ekonomiczno-finansowych.

5. Doradztwo w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego.

6. Prowadzenie rozliczeń w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych.

7. Wyceny ekonomiczne (oszacowanie utraconych korzyści, utraconych dochodów itp.)

8. Wystawianie faktur VAT oraz rachunków.

9. Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-16A, PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39.

10. Kompleksowa obsługa wynajmu nieruchomości – od wystawienia faktur/rachunków, po rozliczenia oraz obsługę nieruchomości.

11. Usługowe prowadzenie kadr, rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Menu